Може да се въвеждат нови страници и да се поставят в горното и (или) долното меню.